Oudercommissie

​​​​​​De feestbeesten van de Hobbitstee?
Dat niet direct, maar als er op school iets te vieren valt, zijn we er wel altijd bij betrokken. Samen vieren is één van de pijlers van het jenaplanonderwijs en vieringen vragen een goede organisatie. De leerkrachten zijn hierin een drijvende factor en zij kunnen tijdens een viering best wat extra handen gebruiken en die levert de oudercommissie.

Bij vieringen denkt men aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen. maar ook activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies voor IPC-projecten, de Kinderboekenweek, de Avond4daagse en een schoolfeest worden ondersteund door de oudercommissie. Feesten kosten geld. Denk aan cadeautjes van Sinterklaas, limonade en een versnapering, entree bij museumbezoeken, huur van bussen, feestelijke aankleding van de school en huur van spelmateriaal. ​Het schoolbudget gaat voornamelijk op aan lesmateriaal e.d. Daarom vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per jaar per kind, zodat er niet alleen geleerd kan worden, maar ook gevierd. Ieder jaar is er bij het verzoek tot betaling ook een begroting bijgesloten, waarin ouders kunnen lezen hoe de ouderbijdrage besteed wordt. Voor het schoolreisje sparen we twee jaar. De kinderen gaan dus om het jaar op schoolreisje en het andere jaar is er een speciaal schoolfeest, zoals een sportdag of een theater.

Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

Melanie Tansel, moeder van Guus en Joost ; gedeeld voorzitter  
Lisette Schaapherder, moeder van Barend en Willemijn ; gedeeld voorzitter

Linda Goossens, moeder van Jip 
Andrea Majoor, moeder van Sep & Fay 
Jolanda Heus, moeder van Kris & Femke                    
Gabriëlle van den Boom, moeder van Fleur & Sofie
Saskia Rozendaal, moeder van Julius & Juna
Rineke Eising, moeder van Isis
Lobke van der Wal, moeder van Nanouk, Phileine, Jasmijn en Senna
Rachael Luijf, moeder van Max
Miriam Szabang, moeder van Liv
Kim Graaf, moeder van Kiki 

Wemke Boonstra, vanuit het schoolteam

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact zoeken met de voorzitter van de oudercommissie via de volgende mailadressen: melanietansel@hotmail.nl of lisetteschaapherder@hotmail.com