Oudercommissie

​​​​​​

De OuderCommissie van de Hobbitstee: 

Als er op school iets te vieren valt, zijn wij altijd wel betrokken bij de coördinatie en de inkoop. Samen vieren is één van de pijlers van het jenaplanonderwijs en vieringen vragen een goede organisatie. Wij zetten ons in voor een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat op school. Hiermee bedoelen we dat Hobbitstee zowel een leerzame school moet zijn, als een school waar de kinderen heel graag naar toe gaan omdat er zoveel leuke activiteiten worden georganiseerd! 

Samen met de leerkrachten bedenken we een leuke invulling per viering en met hulp van de extra handen van ouders zetten we leuke activiteiten neer! 
Bij vieringen kun je denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen. Maar ook activiteiten, zoals schoolreisjes, excursies voor IPC-projecten, de Kinderboekenweek, de Avond4daagse en een schoolfeest worden ondersteund door de oudercommissie. 

Om deze feesten de faciliteren hebben we geld nodig.  Het schoolbudget gaat voornamelijk op aan lesmateriaal e.d. Daarom vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van €55,- per jaar per kind, zodat er niet alleen geleerd kan worden, maar ook gevierd. Het geld van de Ouder Commissie wordt gebruikt voor onder andere (Sinterklaas)cadeautjes, limonade en versnapering, entree bij museumbezoeken, huur van bussen en spelmateriaal als ook de feestelijke aankleding van de school.  

Tijdens de informatie-avond zullen wij vertellen hoe de ouderbijdrage besteed wordt.  Voor het schoolreisje sparen we twee jaar. De kinderen gaan dus om het jaar op schoolreisje en en het andere jaar is er een speciaal schoolfeest, zoals een sport- of een theaterdag.  ​

Voor het schooljaar 2019-2020 bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

  • Andrea Majoor, moeder van Sep & Fay; voorzitter
  • ​Rachael Luijf, moeder van Max; penningmeester​
  • Jolanda Heus, moeder van Kris & Femke                    
  • Gabriëlle van den Boom, moeder van Fleur & Sofie
  • Saskia Rozendaal, moeder van Julius & Juna
  • Lobke van der Wal, moeder van Nanouk, Phileine, Jasmijn en Senna
  • Floor Gerla, moeder van Seff
  • Miriam Szabang, moeder van Liv​​
  • Wemke Boonstra, vanuit het schoolteam

 

Als je meer informatie over de oudercommissies wilt of je hebt tijd en zin om actief deel te nemen, neem dan contact op met Andrea Majoor (andreamajoor@gmail.com) of spreek een van de OC-leden even aan op het schoolplein. Wij zoeken nog enkele nieuwe leden ter versterking en je bent uiteraard van harte welkom!