Wie is wie?

​​​                 

Kleuterbouw
​Bomberstee​Paula van Atten en Marije van den Engel
​Baldostee​Liesbeth Benoot en Evy aan de Meulen
Onderbouw
​Merijnstee​Gerda Bramer en Carolina Schamhart
​Pepijnstee​Moniek Koppel en Linda Spaans
Middenbouw
​Thorinstee​Rajko van der Kleijn
​Frodostee​Wemke Boonstra
Bovenbouw
​Dwalinstee​Laura O'Callaghan en Sophie de Groot
​Balinstee​Curs Zegers en Sophie de Groot

    ​  

 

Ondersteuning
​Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
​Matthijs Habing
​Vakleerkracht Beeldende Vorming
​Helga Schouten
​Vakleerkracht Muziek
​Renske van der Brug
​Vakleerkracht Engels
​Sylvia Vink
​Leren Programmeren
​Curs Zegers en Paula van Atten

​Onderwijsassistente​Ida de Jong en Yvonne Kempers
Intern begeleiding
Marije van den Engel en Laura O'Callaghan


​Directie​Carolina Schamhart