Over de Hobbitstee

​​​​​​​​​​​​​Basisschool de Hobbitstee in een overzicht

bank-symbol.png​​​ALGEMEEN

​​​ ​ ​
Aantal leerlingen​ 165
​​Aantal groepen​8
​​Aantal leerkrachten​14​ groepsleerkrachten, 3 vakleerkrachten en 1 onderwijsassistente, 1 remedial teacher
​​Leeftijdsopbouw team

E​en goede mix van ervaren en beginnende leerkrachten, van mannen en vrouwen. Leerkrachten wiens talenten elkaar aanvullen op de verschillende gebieden, zoals ICT, bewegingsonderwijs, creatieve vorming en Engels.​

​Onderwijsconcept​Jenaplan met vakoverstijgend onderwijs  (IPC) en Early English
​Locatie/populatie​In de Noordbuurt in Eemnes, voornamelijk uit de omliggende wijk
Uitstroom​mavo, havo en vwo
​Vrijwillige ouderbijdrage​55​ euro


university.png ONDERWIJS: ​​​JENAPLAN

​ ​​
​Erkend​ ​ja
​scholing medewerkers​ ​8 leerkrachten zijn specifiek geschoold
​ ​

 

​​​​university.pngIPC: VAKOVERSTIJGEND ONDERWIJS VOOR WERELD ORIENTATIE

​Hoeveel uur per week3 uur per week
Aanvullende vakken​​Techniek en creatieve vorming: muziek en handvaardigheid
​ ​ ​

​​​

​​computer-connected-to-the-network.pngCREATIEVE TECHNOLOGIE

​ ​
​Digiborden​ ​8 en een verrijdbaar digibord
WIFI​​hoge kwaliteit wifi in de hele school
​Deviceschromebooks en Ipads
​​Digitale leerlijnen​Aanvullend op elk vakgebied, extra lessenserie 'Leren Programmeren, leerlijn mediawijsheid
​ ​


 ​

​​​school-globe-1.pngEARLY ENGLISH​

Voor wie​Vanaf groep 1
Hoeveel uur per week​1 uur per week
​scholing medewerkersleerkrachten zijn geschoold in het English Teacher Training Programme
​​Native speaker​1 dag per week