Overblijven en BSO

​​Overblijven​

​Tussen de middag kan uw kind bij ons op school overblijven. Het lunchpakket dient u zelf te verzorgen. U betaalt een bijdrage voor de begeleiding en het materiaal. In het groene jaarboekje vindt u meer informatie over het overblijven en de tarieven.

​Voor- en naschoolse opvang

Voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij BSO De Kikvors van Stichting BELhamels aan de Aartseveen. Dit is in hetzelfde gebouw als waar de Hobbitstee gevestigd is. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. De Kikvors is een kleinschalige BSO waar uw kind centraal staat. In de vakanties is er een speciaal vakantieprogramma. Informatie kunt u lezen op www.stichtingbelhamels.nl; telefonisch contact kan via de volgende nummers: 06-83367585 of 06-21833544

Er zijn ook kinderen van de Hobbitstee die naar Partou Kinderopvang gaan. Deze opvang is gehuisvest in het gebouw van de clusterschool aan het Vierkante Bosje. Informatie vindt u op www.partou.nl

Na schooltijd zorgen wij voor de overdracht van uw kind aan de BSO medewerkers.