• Vieringen

Donderdag 1 april was het Pasen op de Hobbitstee. De start was met elkaar ontbijten: ieder kind had zijn eigen ontbijtje meegenomen. Daarna werd in iedere groep het paasverhaal voorgelezen. 

Ook brachten de kinderen een bezoekje aan de lammetjes: speciaal voor de Hobbits 'woonden' er deze dag twee lammetjes in de voetbalkooi!

Ieder kind ging met een plantje naar huis. Dit plantje werd gegeven aan iemand die, juist in deze tijd wel een beetje opgefleurd kon worden!