Engels op de Hobbitstee 

Vanaf leerjaar 1 leren de kinderen Engels. Het wordt in samenhang aangeboden binnen de thema's van IPC. De kinderen leren in natuurlijke situaties de Engelse taal verstaan en spreken. Het is mooi om te zien met hoeveel gemak jonge kinderen woorden en zinnetjes in deze taal oppakken en met hoeveel vrijheid ze durven te spreken in 't Engels. Deze lessen worden deels begeleid door een native speaker. Vanaf leerjaar 5 wordt het aanbod voor de Engelse taal ondersteund door de inzet van songteksten. Een heel leuke manier van leren!

 ​​

Wat is Learning through Immersion?