​​​​​​​Op de Hobbitstee maken we gebruik van IPads, chromebooks en digiborden. Digiborden worden gebruikt om de dagelijkse lessen te ondersteunen. De leerkracht maakt aantekeningen, geeft instructies met behulp van tools van de digiborden en kijkt met de groep naar het nieuws of educatieve filmpjes. Ook de leerlingen gebruiken het digibord bij kringen en presentaties en zij oefenen leerstof via de software bij de diverse leermethodes. 

Verrijkend onderwijs​​

Naast dat ICT ondersteunend is aan het lesgeven vormt het een aanvulling op ons dagelijks onderwijs.

De IPads worden ingezet in de kleuterbouw: diverse apps ondersteunen zo op speelse wijze de eerste voorbereidingen voor het leren lezen en rekenen. Vanaf leerjaar 3 gebruiken de kinderen chromebooks. Hier werken ze binnen de beschermde omgeving van COOL: een online onderwijs leerplatform. Binnen dit platform staat de software van de verschillende methodes klaar; kinderen kunnen hun eigen presentaties en werk hier opslaan en de leerkracht kan meekijken, terwijl de leerlingen aan het werk zijn. Het werken met chromebooks neemt, naarmate de leerlingen ouder worden (midden- en bovenbouw) toe. Echter het vervangt niet het werken op papier: een goede afwisseling is van belang voor het motiverend leren van kinderen. 

  

Leren Programmeren

Een aantal leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan de lessenserie "Leren Programmeren", welke bovenschools georganiseerd wordt. Ook leerlingen van de Hobbitstee volgen jaarlijks enthousiast deze lessenserie. Het streven is het leren programmeren steeds meer in te bedden in het reguliere lesprogramma zodat alle leerlingen hiervan kunnen profiteren. 

Creatieve technologie als speerpunt

Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. ​Creatieve technologie is een van de speerpunten. Alles over ICT-projecten bij Alberdingk Thijm Scholen vind je hier: itlab.atscholen.nl. Onderstaand filmpje geeft een beeld van deze projecten. In het filmpje ziet u de kleuters van de Hobbitstee: