Wereldoriëntatie: kinderen oriënteren zich op de wereld om hen heen. Dit gebeurt tijdens vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie. Deze vakken worden in samenhang aangeboden binnen thema's (units), die ontwikkeld zijn binnen een International Primary Curriculum (IPC). Kinderen doen hier kennis (wat weet je) op, leren vaardigheden (wat kun je) en ontwikkelen inzichten (ah, ik snap het). In de ochtend leren de kinderen op de Hobbitstee rekenen, taal, lezen: de meer schoolse vakken. In de middag leren ze binnen de thema's van IPC. Deze thema's volgen een tweejarige cyclus en behandelen alle kerndoelen van het basisonderwijs op het gebied van wereldoriëntatie. Elk thema volgt een vaste structuur: een startpunt, een kennisoogst, uitleg van het thema, de leerdoelen van de verschillende vakgebieden en een afsluiting. Een thema duurt gemiddeld 6 weken.

'Van top tot teen': een IPC-unit uit de onderbouw

'Van top tot teen' is een unit, waar kleding centraal staat. Bij het startpunt worden de kinderen enthousiast gemaakt voor het onderwerp: een modeshow in de middenruimte van de school. Enkele kinderen en ouders showen kleding: voetbaltenue, een overall, een verpleegster, ed.

Bij de kennisoogst vertellen kinderen wat ze al weten over kleding en bij de uitleg van het thema wordt uitgelegd wat ze gaan leren. Bij deze unit vindt het leren plaats binnen de volgende vakgebieden:

Bij Aardrijkskunde leren we:

 • wat mensen dragen in verschillende landen
 • wat voor klimaat het is in verschillende delen van de wereld
 • welke invloed het weer heeft op de kleren die mensen dragen

Bij Natuur leren we:

 • hoe we materialen kunnen rangschikken
 • hoe we een wetenschappelijk onderzoek moeten uitvoeren
 • welke materialen ons warm of droog houden

Bij Kunstzinnige vorming en Techniek leren we:

 • hoe wol wordt geproduceerd
 • hoe we iets kunnen weven op een kartonnen ‘weefgetouw’
 • wat vilt is en hoe het wordt gemaakt

Bij Geschiedenis leren we:

 • over kleren die mensen vroeger droegen
 • over het vergelijken van kleren ‘toen’ en ‘nu’

Bij Mens en Samenleving leren we:

 • over beschermende en reflecterende kleding

Bij Internationaal leren we:

 • over de kleren die mensen dragen bij speciale gelegenheden
 • veel Engelse woorden en zinnen

De unit eindigt met een afsluiting: ouders worden uitgenodigd in de klas om de onderzoekjes en de verschillende werkjes te bekijken