Op de Hobbitstee zijn vijf kernwaarden van belang. Deze waarden komen voort uit het gedachtegoed van het Jenaplanconcept.
Op onze school zien wij elkaar en luisteren wij naar elkaar: wij voelen ons geborgen en dat maakt dat wij verbonden zijn met elkaar: wij vormen een gemeenschap, waar de deuren letterlijk en figuurlijk open staan. Wij gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten en vertrouwen zo op het goede in ieder mens. Deze drie waarden maken dat we kunnen groeien: wij staan voor ontwikkeling in het leren en voor ontwikkeling als een mooi mens. Op onze school krijg je een goede basis voor het leven. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welbevinden, elkaars geluk: blij naar school, blij naar huis!    
 

Geborgenheid

Wij zien elkaar
De Hobbitstee is een fijne plek
Kanjertraining, kringgesprekken, leerling gesprekken, oudergesprekken

Gemeenschap

Wij zijn met elkaar verbonden
De deuren staan open

Laagdrempelig, informele contacten, vieringen, letterlijk open deur, collegialiteit, leerlingenraad, duurzaamheid, zorg voor (school)omgeving, belangstelling, dorp Eemnes 

Goede

Wij gaan uit van mogelijkheden en kwaliteiten
Vertrouwen in elkaars kunnen
Hoge verwachtingen hebben van leerlingen, van ouders en van collega’s onder elkaar, gebruik maken van elkaars talenten

Groei

Wij staan voor de ontwikkeling in leren en de ontwikkeling als persoon
Een basis voor het leven
Didactische kwaliteit, aanbod van leerstof, zicht op ontwikkeling, IPC, ICT, creatieve technologie, kunstzinnige vorming, Engels, bewegen, leren van en met elkaar, werkhouding

Geluk

Wij zijn verantwoordelijk voor elkaars welbevinden
Blij naar school, blij naar huis
De cirkel is rond

 

   EENS EEN HOBBIT, ALTIJD EEN HOBBIT