Op de Hobbitstee denken wij na hoe we met elkaar bij kunnen dragen aan een fijne leef- en leeromgeving. Uiteraard denken ook onze leerlingen mee. ZIj zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad: vier leerlingen uit de bovenbouw en vier leerlingen uit de middenbouw vergaderen om de 6 weken, samen met de directeur. Tijdens zo'n vergadering bekijken zij onder andere de ideeën uit de ideeënbus: alle leerlingen kunnen hier hun plannetjes voor de school in kwijt.

Een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment is een duurzame schoolomgeving: hoe gaan we dat realiseren? De start is het schoolplein nog meer groen te maken en met elkaar opgeruimd te houden.