​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ruim v​​​​​​​​​eertig jaar geleden (1976) wordt er een school opgericht in Eemnes, een Jenaplanschool. Jenaplanonderwijs is nieuw in Nederland: een kind leert rekenen en taal in ‘echte’ situaties, mag zelf ontdekken, leert samenwerken. De naam van de school wordt de Hobbitstee, naar het gelijknamige boek van Tolkien. De groepen hebben namen naar figuren uit het reisgezelschap van het boek, zoals Baldostee, Merijnstee, Thorinstee en Balinstee.

De Hobbitstee is ​gehuisvest aan de Aartseveen en uitgegroeid tot een eigentijdse school. De basis is het leren in een vaste structuur van vier basisactiviteiten: samen spreken, werken, spelen en vieren. Daarnaast wordt het onderzoekend en ontdekkend leren weergegeven in het IPC.

Op de Hobbitstee leren de kinderen in projecten waarin vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid, muziek, internationalisering en techniek in samenhang aangeboden worden: het IPC (International Primary Curriculum). Zij doen zo kennis op, oefenen vaardigheden en ontwikkelen inzichten. Daarnaast ontwikkelt de school zich door te investeren in moderne devices en door het leren programmeren een vaste plek binnen het onderwijs te laten innemen vanaf de kleutergroepen. 

Anno 2023​ is de Hobbitstee een moderne school, die het goede uit haar geschiedenis meeneemt èn haar blik heeft gericht op welke kennis en vaardigheden in deze tijd nodig zijn.  Kortom, een school, waar uw kind op een eigentijdse manier veel leert en daarnaast ook kind mag zijn. Een school waar kinderen, ouders en team trots op zijn!