Een eerste kennismaking: van harte welkom!

Denkt u erover uw kind aan te melden op de Hobbitstee? Het team en leerlingen van de Hobbitstee nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur van de school, Carolina Schamhart. U kunt een afspraak maken door het belangstellingsformulier in te vullen (zie link hiernaast). U wordt dan benaderd voor het maken van een afspraak. Ook kunt u bellen met 035-5389891 of mailen naar c.schamhart@atscholen.nl
Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de school en krijgt u een rondleiding om zo een beeld te krijgen van een dag op de Hobbitstee.

Heeft u uw keuze gemaakt en wilt u uw kind aanmelden op De Hobbitstee, dan kunt u hiernaast het aanmeldingsformulier downloaden en inleveren bij de school. U krijgt een bevestiging van de inschrijving.

Contact?

Wilt u dat we contact opnemen voor een kennismaking? Vul het belangstellingsformulier in.

 

 

Naar de basisschool

En dan is het zover: uw kind gaat naar de basisschool! 4-Jarigen kunnen vanaf hun 4de verjaardag naar de basisschool. In de weken hiervoor mogen zij enkele dagdelen komen wennen. U ontvangt ruimschoots voor de vierde verjaardag van uw kind een brief met informatie in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst is en hoe de afspraken over wenmomenten gemaakt worden.

Van een andere basisschool

Als uw kind al op een andere school zit, kan het voorkomen dat u een andere keus wilt of moet maken. Dat kan vanwege een verhuizing zijn of een andere reden. Ook dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U, als ouder en school brengen dan in kaart wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn en kijken of de Hobbitstee datgene kan bieden wat nodig is. 
Meer informatie over beleid van aanname en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:

Virtuele Tour