TechDag maandag 13 juni

Maandag 13 juni was er in alle groepen een workshop ‘Creatieve technologie’. De begeleiding van deze workshops werd mede verzorgd door collega’s van het Techspace vanAlberdingk Thijm Scholen.

Deze dag dragen we op aan onze collega Curs Zegers. Curs heeft met passie vele lessen creatieve technologie gegeven aan alle Hobbits, jong en oud.

Deze dag zal jaarlijks terugkeren op de Hobbitstee.