• IPC

​Op de Hobbitstee vinden wij lezen heel belangrijk. Om je goed te kunnen redden in onze talige maatschappij is het essentieel dat onze kinderen een goede basis leggen van het lezen. En naast het goed lezen, krijgt ook het stimuleren van het plezier in lezen veel aandacht. ​Kinderen lezen twee keer in de week in tweetallen: het tutorlezen. Een ouder kind leest samen met een jonger kind en zo leren ze van elkaar. En dat gebeurt met een grote betrokkenheid en plezier! Dit is uiteraard naast het leesonderwijs wat in de groepen gegeven wordt.

Ook onze schoolbibliotheek ziet er aantrekkelijk uit. De groepen 1 t/m 4 lenen elke vrijdag een boek. In dit boek kan thuis lekker gelezen worden en na twee weken wordt het weer geruild voor een nieuw boek. Dank aan de ouders, die deze bibliotheek op een fantastische manier 'draaiende' houden! Voor de midden-en bovenbouw staan kasten met spannende, humoristische, actuele boeken in de middenruimte. De kinderen kiezen een boek, waar ze tijdens de leesmomenten op school in lezen.

We hebben nu al zin in de Kinderboekenweek!